Згідно Закону України “Про вищу освіту”:
– здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
– здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти;
– здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;
– здобувач третього (освітньо-творчого) рівня вищої освіти.