Про нас

Ми займаємося науковими дослідженнями, які присвячені вирішенню нагальних проблем сьогодення для забезпечення ефективного розвитку суспільства. Наша спільнота поєднує у своїх лавах аспірантів, докторантів, наукових і педагогічних працівників провідних закладів вищої освіти та наукових установ Європи.

Регулярні заходи

Ми постійно проводимо наукові заходи на різні теми

Актуальні теми

Ми дотримуємося наукових тенденцій, що впливають на світ

Відповідальне ставлення

Ми з повагою ставимося до наших партнерів з якими співпрацюємо

Як ми працюємо?

Ми пропонуємо інноваційні науково обґрунтовані рішення для громад, регіонів та країн, що розвиваються, зокрема у Східній та Центральній Європі. Ми співпрацюємо з широкою мережею дослідницьких центрів, щоб посилити їхні зусилля з реалізації власних досліджень та розробок на практиці. Ми також тісно співпрацюємо з громадськими організаціями, урядами та приватним сектором. Наша робота спрямована на просування наукових знань, застосування їх на практиці та інформуванні суспільства.

Research Europe та Глобальні цілі

Діяльність Research Europe спрямована на досягнення таких цілей, як: якісна освіта; гідна праця та економічне зростання; індустріалізація, інновації та інфраструкутура; скорочення нерівності; сталий розвиток міст та спільнот; відповідальне споживання та виробництво; мир, правосуддя та ефективні інститути; партнерство заради стійкого розвитку. Наша робота узгоджується з цілями ООН щодо сталого розвитку.