50+

проведено наукових заходів

1200+

опубліковано матеріалів

1000+

залучено науковців

50+

залучено освітніх закладів

Регулярні заходи

Ми постійно проводимо наукові заходи на різні теми

Актуальні теми

Ми дотримуємося наукових тенденцій, що впливають на світ

Повага

Ми з повагою ставимося до наших партнерів з якими співпрацюємо

Як ми працюємо?

Ми займаємося науковими дослідженнями, які присвячені вирішенню нагальних проблем сьогодення для забезпечення ефективного розвитку суспільства. Ми запрошуємо до співпраці здобувачів, аспірантів, докторантів, педагогічних і наукових працівників різних закладів вищої освіти та наукових установ Європи. Ми створюємо умови для публікаційної активності науковців, щоб посилити їхні зусилля з реалізації власних досліджень та розробок на практиці. Ми також налагоджуємо співпрацю з освітніми та науковими закладами, громадськими організаціями та приватним сектором. Наша робота спрямована на просування наукових знань, застосування їх на практиці та інформуванні суспільства.

Research Europe та Глобальні цілі

Діяльність Research Europe спрямована на досягнення таких цілей, як: якісна освіта; гідна праця та економічне зростання; індустріалізація, інновації та інфраструкутура; скорочення нерівності; сталий розвиток міст та спільнот; відповідальне споживання та виробництво; мир, правосуддя та ефективні інститути; партнерство заради стійкого розвитку. Наша робота узгоджується з цілями ООН щодо сталого розвитку.