Скорочення назв наукових ступенів кандидата і доктора наук

Згідно ДСТУ 3582:2013 “Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ)”. Цей стандарт встановлює загальні вимоги та правила скорочень слів в українській мові, особливі випадки скорочень, що найчастіше трапляються у бібліографічному описі, та умови їх застосування. Вимоги стандарту є обов’язковими для видавців, бібліотек, Книжкової палати України, органів науково-технічної інформації, поліграфічних підприємств та організацій, які складають або використовують бібліографічні описи різних видів документів, незалежно від носіїв інформації.

Кандидат наук

– канд. архіт.
– канд. біол. наук
– канд. вет. наук
– канд. військ. наук
– канд. геогр. наук
– канд. геолог. наук
– канд. екон. наук
– канд. іст. наук
– канд. культурології
– канд. мед. наук
– канд. мистецтвознавства
– канд. наук з держ. упр.
– канд. наук з фіз. виховання і спорту
– канд. наук із соц. комунікацій
– канд. пед. наук
– канд. політ. наук
– канд. психол. наук
– канд. с.-г. наук
– канд. соціол. наук
– канд. техн. наук
– канд. фармац. наук
– канд. фіз.-мат. наук
– канд. філол. наук
– канд. філос. наук
– канд. хім. наук
– канд. юрид. наук

Доктор наук

– д-р архіт.
– д-р біол. наук
– д-р вет. наук
– д-р військ. наук
– д-р геогр. наук
– д-р геолог. наук
– д-р екон. наук
– д-р іст. наук
– д-р культурології
– д-р мед. наук
– д-р мистецтвознавства
– д-р наук з держ. упр.
– д-р наук з фіз. виховання і спорту
– д-р наук із соц. комунікацій
– д-р пед. наук
– д-р політ. наук
– д-р психол. наук
– д-р с.-г. наук
– д-р соціол. наук
– д-р техн. наук
– д-р фармац. наук
– д-р фіз.-мат. наук
– д-р філол. наук
– д-р філос. наук
– д-р хім. наук
– д-р юрид. наук