II Міжнародна науково-практична конференція “Трансформація освіти в контексті процесів глобалізації”

Орієнтовний дизайн обкладинки збірника матеріалів конференції

Research Europe спільно з Міжнародним гуманітарним дослідницьким центром запрошують вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти, представників державних органів влади та місцевого самоврядування, представників бізнесу та інших сфер взяти участь у дистанційній II Міжнародній науково-практичній конференції “Трансформація освіти в контексті процесів глобалізації”.

Конференція відбудеться 17 квітня 2024 р. у м. Дніпро.

  • Вид пубілкації: тези доповіді
  • Публікація: протягом 10 днів
  • Індексація: Google Scholar
  • Пошта для прийому матеріалів: inthumrescenter@gmail.com

Наукові секції

1. Теорія та методика навчання.
2. Інформаційні технології та інноваційні методики в освіті.
3. Дошкільна освіта.
4. Шкільна освіта.
5. Вища освіта.
6. Освіта дорослих.

7. Точні та природничі науки.
8. Соціальні та гуманітарні науки.
9. Економіка та технології.
10. Іноземні мови.
11. Фізична культура і спорт.
12. Культура і мистецтво.

Ключові дати

Кінцева дата подання матеріалів

16 квітня

Дата проведення конференції

17 квітня

Публікація та розсилка матеріалів

27 квітня

Індексація

Опубліковані тези доповідей учасників конференції будуть проіндексовані в Google Scholar протягом декількох місяців з дня публікації.

Як взяти участь у конференції

Перший крок

Надсилання матеріалів
Ви надсилаєте тези доповіді та заповнену заявку учасника конференції на нашу електронну пошту: inthumrescenter@gmail.com

Другий крок

Прийом матеріалів
Протягом 24 годин вам у відповідь надсилається лист-підтвердження прийняття ваших матеріалів та реквізити для оплати.

Третій крок

Оплата матеріалів
Ви оплачуєте свою публікацію за отриманими реквізитами та надсилаєте нам у відповідь на електронну пошту копію квитанції про оплату.

Четвертий крок

Публікація матеріалів
Публікація матеріалів відбувається орієнтовно протягом 10 днів після дати проведення конференції на сайті researcheurope.org. Упродовж дня розсилаються матеріали учасникам конференції.

Вартість участі в конференції

Публікація тез доповіді

150 грн

Для участі в конференції потрібно оплатити публікацію ваших тез доповіді

Сертифікат учасника

50 грн

У сертифікаті вказується 6 годин (0,2 кредиту ЄКТС)

Програма конференції

50 грн

Отримання програми конференції

Оформлення джерел

50 грн

Оформлення списку використаних джерел згідно ДСТУ

Куди надсилати матеріали

Тези доповіді та заявка для участі в конференції надсилаються на електронну пошту: inthumrescenter@gmail.com

Вимоги до матеріалів

1. Формат файлів: .doc або .docx.
2. Назва файлів: 
Прізвище_тези та Прізвище_заявка.
3. Мова: 
українська, англійська або будь-яка офіційна мова Європейського Союзу.
4. Рекомендований обсяг тез доповіді: 
від 2 до 4 сторінок.
5. Максимальна кількість співавторів: 
не більше 4 співавторів.
6. Макет: 
A4. Поля: всі по 2 см.
7. Шрифт: 
Tіmes New Roman. Кегль: 14 пт. Абзац: 1 см. Інтервал: одинарний.
8. УДК
 вказується перед інформацією про авторів та вирівнюється ліворуч.
9. Інформація про авторів 
вирівнюється праворуч, де зазначається: ПІБ, науковий ступінь (приклади скорочення), вчене звання, посада, заклад, місто. Здобувачі зазначають рівень вищої освіти.
10. Рисунки і таблиці 
повинні бути підписані зі вказаним джерелом. Рисунки – згрупуванні на полотні, як єдиний графічний об’єкт з можливістю редагування. Стиль: кегль – 12 пт, інтервал – одинарний.
11. Формули 
друкуються в редакторі MS Word і нумеруються з правого боку.
12. Список використаних джерел 
оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. Стиль: [1, с. 105]. З прикладами оформлення джерел згідно ДСТУ 8302:2015 можна ознайомитися за посиланням.

Автори особисто несуть відповідальність за зміст та якість надісланих матеріалів. Незначні правки стилістичного або формального характеру, які не порушують змісту матеріалів, вносяться без узгодження з авторами.

Приклад оформлення тез доповіді
Приклад оформлення заявки учасника