Міжнародна науково-практична конференція “Модернізація освіти як важливий чинник розвитку суспільства”

Шановні колеги!

Міжнародний гуманітарний дослідницький центр запрошує вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти, представників державних органів влади та місцевого самоврядування, представників підприємницьких структур взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Модернізація освіти як важливий чинник розвитку суспільства”.

Конференція відбудеться
22 листопада 2021 року в м. Дніпро.

Наукові секції

1. Загальна педагогіка та історія педагогіки.
2. Теорія та методика навчання.
3. Інформаційні технології та інноваційні методики в освіті.
4. Дошкільна освіта.
5. Початкова освіта.
6. Середня освіта.
7. Професійна освіта.
8. Спеціальна освіта.
9. Вища освіта.
10. Післядипломна освіта.
11. Освіта дорослих.
12. Фізична культура і спорт.
13. Культура і мистецтво.

Як взяти участь у конференції

Матеріали для участі в конференції надсилаються до 21 листопада 2021 року (включно) на електронну пошту:

inthumrescenter@gmail.com

Крок перший

Ви надсилаєте матеріали та заповнену заявку учасника конференції на нашу електронну пошту: inthumrescenter@gmail.com

Крок другий

Протягом дня вам у відповідь надсилається лист-підтвердження та реквізити для оплати

Крок третій

Вам необхідно сплатити організаційний внесок та надіслати нам копію квитанції про оплату

Крок четвертий

Публікація матеріалів відбувається протягом 10 днів після проведення конференції на сайті researcheurope.org. Упродовж дня учасникам надсилаються електронні збірники (за бажання сертифікати та програми)

Вартість публікації

Реквізити для оплати надсилаються учасникам конференції електронною поштою у листі-підтвердженні про отримання і прийняття матеріалів. Учасникам необхідно здійснити оплату до дати проведення конференції. Якщо оплату не буде здійснено вчасно, то тези доповіді учасника не будуть включені у збірник матеріалів
Електронний збірник

100 грн (2 сторінки) + 20 грн (за кожну наступну сторінку)

Сертифікат учасника

50 грн

Програма конференції

50 грн

Додаткова послуга (в разі потреби)
Оформлення списку використаних джерел

20 грн (оформлення відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 та APA Style)

Вимоги до матеріалів

Автори особисто несуть відповідальність за зміст та якість надісланих матеріалів. Незначні правки стилістичного або формального характеру, які не порушують змісту матеріалів, вносяться без узгодження з авторами.

Приклад оформлення

Заявка на участь у конференції

Інформаційний лист конференції