Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні системи та технології на сучасних підприємствах”

Шановні колеги!

Східноєвропейський центр наукових досліджень запрошує вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти, представників державних органів влади та місцевого самоврядування, представників підприємницьких структур взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Інформаційні системи
та технології на сучасних підприємствах”.

Конференція відбудеться 19 червня 2020 року в м. Київ.

Наукові секції

1. Комп’ютерні науки.
2. Інформаційні системи.
3. Інформаційні технології.
4. Програмна інженерія.
5. Комп’ютерна інженерія.
6. Системний аналіз.
7. Хмарні технології.
8. Кібербезпека.

Як взяти участь у конференції

Матеріали для участі в конференції надсилаються до 18 червня 2020 року (включно) на електронну пошту:

itresearcheurope@ukr.net

Крок перший

Ви надсилаєте матеріали та заповнену заявку учасника конференції на нашу електронну пошту: itresearcheurope@ukr.net

Крок другий

На протязі доби вам у відповідь надсилається лист-підтвердження та реквізити для оплати

Крок третій

Вам необхідно сплатити організаційний внесок та надіслати нам копію квитанції про оплату

Крок четвертий

Публікація матеріалів відбувається 19 червня на сайті researcheurope.org. На протязі дня учасникам надсилаються електронні збірники (за бажання сертифікати та програми)

Вартість публікації

Реквізити для оплати надсилаються учасникам конференції електронною поштою у листі-підтвердженні про отримання і прийняття матеріалів
Електронний збірник

150 грн (2 сторінки) + 20 грн (за кожну наступну сторінку)

Сертифікат учасника

50 грн

Програма конференції

50 грн

Вимоги до матеріалів

Автори особисто несуть відповідальність за зміст та якість надісланих матеріалів

Формат

Тези подаються в електронному варіанті у форматі .doc або .docx, редактор Microsoft Word.

Назва

Назва файлу та заявки повинна включати прізвище першого автора у вигляді: Бобик_тези та Бобик_заявка.

Мова

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Шрифт

Tіmes New Roman: кегль – 14 pt., абзац – 1 см, інтервал – 1 см, поля – 20 мм.

Автори

У правому верхньому куті зазначаються: ПІБ авторів, науковий ступінь, вчене звання, посада, заклад, місто – шрифт звичайний, вирівняний праворуч.

Рисунки і таблиці

Кожна таблиця, ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана та мати назву. Графічний матеріал виконують у доступних для подальшого редагування програмах. Для рисунків і таблиць застосовують гарнітуру Times New Roman, кегль – 12 pt., інтервал між рядками – 1. Під таблицями й рисунками слід вказувати джерело.

Формули

Слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках з правого боку.

Список використаних джерел

Приклад оформлення посилань: [1, с. 105], у тому числі коли декілька джерел: [1, с. 10; 2, с. 11].

Список літератури оформлюється з урахуванням розробленого Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання".

Заявка на участь у конференції

Інформаційний лист конференції