Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємств АПК

Автор
Вінниченко О. В.

Дата
2020/06/12

Конференція
Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми економіки, управління та права в умовах глобальних викликів сьогодення”


Видавець
Східноєвропейський центр наукових досліджень

Цитування
Вінниченко О. В. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємств АПК. Актуальні проблеми економіки, управління та права в умовах глобальних викликів сьогодення : міжнародна науково-практична конференція (Київ, 12 червня 2020 р). Київ : Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2020. С. 6 – 8.