Міжнародна науково-практична конференція “Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства”

Шановні колеги!

Східноєвропейський центр наукових досліджень запрошує вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти, представників державних органів влади та місцевого самоврядування, представників підприємницьких структур взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства”.

Конференція відбудеться 7 серпня 2020 року в м. Одеса.

Наукові секції

1. Економіка.
2. Міжнародні відносини.
3. Облік і оподаткування.
4. Фінанси, банківська справа та страхування.
5. Менеджмент.
6. Маркетинг.
7. Публічне управління та адміністрування.
8. Інформаційні системи та технології.
9. Кібернетика.
10. Право.
11. Агрономія.
12. Туризм та готельно-ресторанна справа.
13. Харчові технології.

Як взяти участь у конференції

Матеріали для участі в конференції надсилаються до 6 серпня 2020 року (включно) на електронну пошту:

ecoreseurope@gmail.com

Крок перший

Ви надсилаєте матеріали та заповнену заявку учасника конференції на нашу електронну пошту: ecoreseurope@gmail.com

Крок другий

Протягом дня вам у відповідь надсилається лист-підтвердження та реквізити для оплати

Крок третій

Вам необхідно сплатити організаційний внесок та надіслати нам копію квитанції про оплату

Крок четвертий

Публікація матеріалів відбувається 7 серпня (або протягом 3 днів) на сайті researcheurope.org. Упродовж дня учасникам надсилаються електронні збірники (за бажання сертифікати та програми)

Вартість публікації

Реквізити для оплати надсилаються учасникам конференції електронною поштою у листі-підтвердженні про отримання і прийняття матеріалів. Учасникам необхідно здійснити оплату до 6 серпня 2020 року (включно). Якщо оплату не буде здійснено вчасно, то тези доповіді учасника не будуть включені в збірник матеріалів
Електронний збірник

100 грн (2 сторінки) + 20 грн (за кожну наступну сторінку)

Сертифікат учасника

50 грн

Програма конференції

50 грн

Додаткова послуга (в разі потреби)

Оформлення списку використаних джерел

20 грн (оформлення відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 та APA Style)

Вимоги до матеріалів

Автори особисто несуть відповідальність за зміст та якість надісланих матеріалів

Формат

Тези подаються в електронному варіанті у форматі .doc або .docx, редактор Microsoft Word.

Назва

Назва файлу та заявки повинна включати прізвище першого автора у вигляді: Бобик_тези та Бобик_заявка.

Мова

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Шрифт і макет

Tіmes New Roman: кегль – 14 pt., абзац – 1 см, інтервал – 1 см. Розмір макету: A4. Поля: 20 мм.

Автори

У правому верхньому куті зазначаються: ПІБ авторів, науковий ступінь, вчене звання, посада, заклад, місто – шрифт звичайний, вирівняний праворуч.

Рисунки і таблиці

Кожна таблиця, ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана та мати назву. Графічний матеріал виконують у доступних для подальшого редагування програмах. Для рисунків і таблиць застосовують гарнітуру Times New Roman, кегль – 12 pt., інтервал між рядками – 1. Під таблицями й рисунками слід вказувати джерело.

Формули

Слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках з правого боку.

Список використаних джерел

Приклад оформлення посилань: [1, с. 105], у тому числі коли декілька джерел: [1, с. 10; 2, с. 11].

Список літератури оформлюється з урахуванням розробленого Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання".

Заявка на участь у конференції

Інформаційний лист конференції