Міжнародна науково-практична конференція “Стан держави під час пандемії коронавірусної хвороби”

Шановні колеги!

Східноєвропейський центр наукових досліджень запрошує вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти, представників державних органів влади та місцевого самоврядування, представників підприємницьких структур взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Стан держави під час пандемії коронавірусної хвороби”.

Конференція відбудеться 11 вересня 2020 року в м. Київ.

Наукові секції

1. Економіка.
2. Міжнародні відносини.
3. Облік і оподаткування.
4. Фінанси, банківська справа та страхування.
5. Менеджмент.
6. Маркетинг.
7. Публічне управління та адміністрування.
8. Інформаційні системи та технології.
9. Кібернетика.
10. Право.
11. Агрономія.
12. Туризм та готельно-ресторанна справа.
13. Харчові технології.
14. Педагогіка.

Як взяти участь у конференції

Матеріали для участі в конференції надсилаються до 10 вересня 2020 року (включно) на електронну пошту:

allreseurope@gmail.com

Крок перший

Ви надсилаєте матеріали та заповнену заявку учасника конференції на нашу електронну пошту: allreseurope@gmail.com

Крок другий

Протягом дня вам у відповідь надсилається лист-підтвердження та реквізити для оплати

Крок третій

Вам необхідно сплатити організаційний внесок та надіслати нам копію квитанції про оплату

Крок четвертий

Публікація матеріалів відбувається 11 вересня (або протягом 3 днів) на сайті researcheurope.org. Упродовж дня учасникам надсилаються електронні збірники (за бажання сертифікати та програми)

Вартість публікації

Реквізити для оплати надсилаються учасникам конференції електронною поштою у листі-підтвердженні про отримання і прийняття матеріалів. Учасникам необхідно здійснити оплату до дати проведення конференції. Якщо оплату не буде здійснено вчасно, то тези доповіді учасника не будуть включені в збірник матеріалів

Електронний збірник

100 грн (2 сторінки) + 20 грн (за кожну наступну сторінку)

Сертифікат учасника

50 грн

Програма конференції

50 грн

Додаткова послуга (в разі потреби)

Оформлення списку використаних джерел

20 грн (оформлення відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 та APA Style)

Вимоги до матеріалів

Автори особисто несуть відповідальність за зміст та якість надісланих матеріалів

Формат

Тези подаються в електронному варіанті у форматі .doc або .docx, редактор Microsoft Word.

Назва

Назва файлу та заявки повинна включати прізвище першого автора у вигляді: Бобик_тези та Бобик_заявка.

Мова

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Шрифт і макет

Tіmes New Roman: кегль – 14 pt., абзац – 1 см, інтервал – 1 см. Розмір макету: A4. Поля: 20 мм.

Автори

У правому верхньому куті зазначаються: ПІБ авторів, науковий ступінь, вчене звання, посада, заклад, місто – шрифт звичайний, вирівняний праворуч.

Рисунки і таблиці

Кожна таблиця, ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана та мати назву. Графічний матеріал виконують у доступних для подальшого редагування програмах. Для рисунків і таблиць застосовують гарнітуру Times New Roman, кегль – 12 pt., інтервал між рядками – 1. Під таблицями й рисунками слід вказувати джерело.

Формули

Слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках з правого боку.

Список використаних джерел

Приклад оформлення посилань: [1, с. 105], у тому числі коли декілька джерел: [1, с. 10; 2, с. 11].

Список літератури оформлюється з урахуванням розробленого Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання".

Заявка на участь у конференції

Інформаційний лист конференції