Міжнародна науково-практична конференція “Ефективне управління як двигун фінансово-економічного розвитку”

Шановні колеги!

Research Europe спільно з Східноєвропейським центром наукових досліджень запрошують вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти, представників державних органів влади та місцевого самоврядування, представників бізнесу та інших сфер взяти участь у дистанційній Міжнародній науково-практичній конференції “Ефективне управління як двигун фінансово-економічного розвитку”.

Конференція відбудеться
17 грудня 2023 р. у м. Суми.

Наукові секції

1. Економіка.
2. Міжнародні відносини.
3. Облік і оподаткування.
4. Фінанси, банківська справа та страхування.
5. Менеджмент.
6. Маркетинг.
7. Публічне управління та адміністрування.
8. Туризм та готельно-ресторанна справа.
9. Харчові технології.
10. Сільське господарство.
11. Інженерія та технології.
12. Право.
13. Педагогіка.

Ключові дати

Кінцева дата подання матеріалів

14 грудня

Дата проведення конференції

17 грудня

Публікація та розсилка матеріалів

17 грудня

Як взяти участь у конференції

Крок 1

Ви надсилаєте тези доповіді та заповнену заявку учасника конференції на нашу електронну пошту: eecsresearch@gmail.com

Крок 2

Протягом дня вам у відповідь на електронну пошту надсилається лист-підтвердження прийняття ваших матеріалів та реквізити для оплати.

Крок 3

Ви оплачуєте свою публікацію за отриманими реквізитами та надсилаєте нам у відповідь на електронну пошту копію квитанції про оплату.

Крок 4

Публікація матеріалів відбувається в день проведення конференції на сайті researcheurope.org. Упродовж дня розсилаються матеріали учасникам конференції.

Вартість участі в конференції

Публікація тез доповіді

150 грн


Для участі в конференції потрібно оплатити публікацію ваших тез доповіді

Також можна замовити

Сертифікат учасника

50 грн


У сертифікаті вказується 6 годин –
0,2 кредиту ЄКТС

Програма конференції

50 грн


Отримання програми конференції

Оформлення джерел

50 грн


Оформлення списку використаних джерел згідно ДСТУ

Куди надсилати матеріали

Тези доповіді та заявка для участі в конференції надсилаються на електронну пошту: eecsresearch@gmail.com

Вимоги до матеріалів

1. Формат файлів: .doc або .docx.
2. Назва файлів:
Прізвище_тези та Прізвище_заявка.
3. Мова:
українська, англійська або будь-яка офіційна мова Європейського Союзу.
4. Рекомендований обсяг тез доповіді:
від 2 до 4 сторінок.
5. Максимальна кількість співавторів:
не більше 4 співавторів.
6. Макет:
A4. Поля: всі по 2 см.
7. Шрифт:
Tіmes New Roman. Кегль: 14 пт. Абзац: 1 см. Інтервал: одинарний.
8. Інформація про авторів
вирівнюється праворуч, де зазначається: ПІБ, науковий ступінь (приклади скорочення), вчене звання, посада, заклад, місто. Здобувачі зазначають рівень вищої освіти (приклади написання).
9. Рисунки і таблиці
повинні бути підписані зі вказаним джерелом. Рисунки – згрупуванні на полотні, як єдиний графічний об’єкт з можливістю редагування. Стиль: кегль – 12 пт, інтервал – одинарний.
10. Формули
друкуються в редакторі MS Word і нумеруються з правого боку.
11. Список використаних джерел
оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. Стиль: [1, с. 105], [1, с. 10; 2, с. 11].

Автори особисто несуть відповідальність за зміст та якість надісланих матеріалів. Незначні правки стилістичного або формального характеру, які не порушують змісту матеріалів, вносяться без узгодження з авторами.

Приклад оформлення тез доповіді

Приклад оформлення заявки