Міжнародна науково-практична конференція “Наука та освіта в умовах воєнного часу”

Шановні колеги!

Research Europe запрошує вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти, представників державних органів влади та місцевого самоврядування, представників бізнесу взяти участь у дистанційній Міжнародній науково-практичній конференції “Наука та освіта в умовах воєнного часу”.

Конференція відбудеться
28 жовтня 2023 року в м. Дніпро.

Наукові секції

1. Теорія та методика навчання.
2. Інформаційні технології та інноваційні методики в освіті.
3. Дошкільна освіта.
4. Шкільна освіта.
5. Вища освіта.
6. Післядипломна освіта.
7. Освіта дорослих.
8. Точні науки.
9. Природничі науки.
10. Соціально-гуманітарні науки.
11. Іноземні мови.
12. Фізична культура і спорт.
13. Культура і мистецтво.

Ключові дати

Кінцева дата подання матеріалів

23 жовтня

Дата проведення конференції

28 жовтня

Публікація та розсилка матеріалів

28 жовтня

Як взяти участь у конференції

Крок 1

Ви надсилаєте тези доповіді та заповнену заявку учасника конференції на нашу електронну пошту: inthumrescenter@gmail.com.

Крок 2

Протягом дня вам у відповідь на електронну пошту надсилається лист-підтвердження прийняття ваших матеріалів та реквізити для оплати.

Крок 3

Ви оплачуєте свою публікацію за отриманими реквізитами та надсилаєте нам у відповідь на електронну пошту копію квитанції про оплату.

Крок 4

Публікація матеріалів відбувається в день проведення конференції на сайті researcheurope.org. Упродовж дня розсилаються матеріали учасникам конференції.

Вартість участі в конференції

150 грн за електронний збірник
50 грн за сертифікат учасника
50 грн за програму конференції

Додатково (в разі потреби): 50 грн за оформлення списку використаних джерел згідно ДСТУ

Матеріали для участі в конференції надсилаються на електронну пошту: inthumrescenter@gmail.com

Вимоги до матеріалів

1. Формат файлів: .doc або .docx.
2. Назва файлів:
Прізвище_тези та Прізвище_заявка.
3. Мова:
українська, англійська або будь-яка офіційна мова Європейського Союзу.
4. Макет:
A4. Поля: всі по 2 см.
5. Шрифт:
Tіmes New Roman. Кегль: 14 пт. Абзац: 1 см. Інтервал: одинарний.
6. Інформація про авторів
вирівнюється праворуч, де зазначається: ПІБ, науковий ступінь (приклади скорочення), вчене звання, посада, заклад, місто. Здобувачі зазначають рівень вищої освіти (приклади написання).
7. Рисунки і таблиці
повинні бути підписані зі вказаним джерелом. Рисунки – згрупуванні на полотні, як єдиний графічний об’єкт з можливістю редагування. Стиль: кегль – 12 пт, інтервал – одинарний.
8. Формули
друкуються в редакторі MS Word і нумеруються з правого боку.
9. Список використаних джерел
оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. Стиль: [1, с. 105], [1, с. 10; 2, с. 11].

Автори особисто несуть відповідальність за зміст та якість надісланих матеріалів. Незначні правки стилістичного або формального характеру, які не порушують змісту матеріалів, вносяться без узгодження з авторами.

Приклад оформлення

Заявка на участь у конференції

Інформаційний лист конференції