Міжнародна науково-технічна конференція “Сучасні тенденції розвитку техніки та технологій”

Шановні колеги!

Research Europe запрошує вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти, представників державних органів влади та місцевого самоврядування, представників бізнесу взяти участь у дистанційній Міжнародній науково-технічній конференції “Сучасні тенденції розвитку техніки та технологій”.

Конференція відбудеться
31 жовтня 2023 року в м. Харків.

Наукові секції

1. Інформаційні технології.
2. Механічна інженерія.
3. Електрична інженерія.
4. Автоматизація та приладобудування.
5. Хімічна та біоінженерія.
6. Електроніка та телекомунікації.
7. Виробництво та технології.
8. Архітектура та будівництво.
9. Транспорт.
10. Інновації.
11. Економіка.
12. Педагогіка.

Ключові дати

Кінцева дата подання матеріалів

26 жовтня

Дата проведення конференції

31 жовтня

Публікація та розсилка матеріалів

31 жовтня

Як взяти участь у конференції

Крок 1

Ви надсилаєте тези доповіді та заповнену заявку учасника конференції на нашу електронну пошту: intcentertechin@gmail.com.

Крок 2

Протягом дня вам у відповідь на електронну пошту надсилається лист-підтвердження прийняття ваших матеріалів та реквізити для оплати.

Крок 3

Ви оплачуєте свою публікацію за отриманими реквізитами та надсилаєте нам у відповідь на електронну пошту копію квитанції про оплату.

Крок 4

Публікація матеріалів відбувається в день проведення конференції на сайті researcheurope.org. Упродовж дня розсилаються матеріали учасникам конференції.

Вартість участі в конференції

150 грн за електронний збірник
50 грн за сертифікат учасника
50 грн за програму конференції

Додатково (в разі потреби): 50 грн за оформлення списку використаних джерел згідно ДСТУ

Матеріали для участі в конференції надсилаються на електронну пошту: intcentertechin@gmail.com

Вимоги до матеріалів

1. Формат файлів: .doc або .docx.
2. Назва файлів:
Прізвище_тези та Прізвище_заявка.
3. Мова:
українська, англійська або будь-яка офіційна мова Європейського Союзу.
4. Макет:
A4. Поля: всі по 2 см.
5. Шрифт:
Tіmes New Roman. Кегль: 14 пт. Абзац: 1 см. Інтервал: одинарний.
6. Інформація про авторів
вирівнюється праворуч, де зазначається: ПІБ, науковий ступінь (приклади скорочення), вчене звання, посада, заклад, місто. Здобувачі зазначають рівень вищої освіти (приклади написання).
7. Рисунки і таблиці
повинні бути підписані зі вказаним джерелом. Рисунки – згрупуванні на полотні, як єдиний графічний об’єкт з можливістю редагування. Стиль: кегль – 12 пт, інтервал – одинарний.
8. Формули
друкуються в редакторі MS Word і нумеруються з правого боку.
9. Список використаних джерел
оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. Стиль: [1, с. 105], [1, с. 10; 2, с. 11].

Автори особисто несуть відповідальність за зміст та якість надісланих матеріалів. Незначні правки стилістичного або формального характеру, які не порушують змісту матеріалів, вносяться без узгодження з авторами.

Приклад оформлення

Заявка на участь у конференції

Інформаційний лист конференції