Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємств АПК

Сільське господарство завжди відігравало ключову роль в економіці нашої держави. В умовах сучасної глобалізації та інтеграції економіки України в світове господарство важливе місце займає питання підвищення конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу.