Про нас

Ми займаємося науковими дослідженнями, які присвячені вирішенню нагальних проблем сьогодення для забезпечення ефективного розвитку суспільства. Наша спільнота поєднує в своїх лавах аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників провідних закладів вищої освіти та наукових установ України та Європи.

Регулярні
заходи

Ми постійно проводимо конференції, семінари, воркшопи, тренінги, майстеркласи

Актуальні
теми

Ми дотримуємося актуальних наукових тенденцій, що впливають на Україну та світ

Відповідальне
ставлення

Ми з повагою ставимося до наших партнерів та учасників з якими співпрацюємо

Як ми працюємо?

Ми пропонуємо інноваційні науково обґрунтовані рішення для громад, регіонів та країн, що розвиваються, зокрема у Східній та Центральній Європі. Ми співпрацюємо з широкою мережею дослідницьких центрів, щоб посилити їхні зусилля з реалізації власних досліджень та розробок на практиці. Ми також тісно співпрацюємо з іншими науково-дослідними центрами, громадськими організаціями, урядами та приватним сектором. Наша робота спрямована на просування наукових знань, застосування їх на практиці та інформуванні суспільства.

Research Europe та Глобальні цілі

Діяльність Research Europe спрямована на досягнення таких цілей, як: якісна освіта; ґендерна рівність; гідна праця та економічне зростання; індустріалізація, інновації та інфраструкутура; скорочення нерівності; сталий розвиток міст та спільнот; відповідальне споживання та виробництво; мир, правосуддя та ефективні інститути; партнерство заради стійкого розвитку. Наша робота тісно узгоджується з цілями ООН щодо сталого розвитку.